Krivično pravo

Ukratko o švedskom pravnom sistemu

Švedsko pravo ubraja se u nordijsku granu evropskog kontinentalnog prava koje za razliku od angloameričkog prava, zasnovanog na sudskim presedanima, uglavnom počiva na zakonskim propisima. Dalje »