Opšte pravo

Pravna pomoć

Pravna pomoć je državna pomoć koja pokriva dio troškova za advokata ili drugog pravnog stručnjaka ili za pribavljanje dokaza u nekom pravnom slučaju. Dalje »

Ukratko o švedskom pravnom sistemu

Švedsko pravo ubraja se u nordijsku granu evropskog kontinentalnog prava koje za razliku od angloameričkog prava, zasnovanog na sudskim presedanima, uglavnom počiva na zakonskim propisima. Dalje »