Porodično pravo

Uvod

Švedski bračni zakonik (1987:230) djeluje na prvi pogled savremeno ali je činjenica da veliki broj odredbi u današnjem zakoniku potiče iz ranijeg Ženidbenog zakonika iz 1920. godine. Tako se može reći da je Bračni zakonik stvoren prije 90 godina u duhu individualizma i nezavisnosti između supružnika. S druge strane, bitno je uočiti i da zakonik sadrži nekoliko odredbi koje se zasnivaju na ideji zajedništva, kao na primjer pravila o podjeli zajedničke imovine prilikom prestanka braka. Pored odredbi koje se zasnivaju na zakonodavstvu s početka prošlog vijeka, postoje i novije odredbe prilično revolucionarnog karaktera, usvojene nakon ograničene diskusije u javnosti, kojima su dozvoljeni homoseksualni brakovi (istovremeno je nestala ranija mogućnost sklapanja registrovanih partnerstava) a bračni zakonik učinjen rodno neutralnim.

Sklapanje braka

Bračni zakonik je od izmjena iz 2009. godine rodno neutralan. Oba supružnika moraju biti prisutni na vjenčanju, što znači da nije dozvoljeno vjenčanje preko punomoćnika. Budući supružnici mogu da biraju između građanskog vjenčanja ili crkvenog vjenčanja. Građansko vjenčanje sprovode matičari ovlašćeni od strane sreskih uprava. Crkveno odnosno vjersko vjenčanje obavljaju sveštenici ili drugi dužnosnici u nekoj vjerskoj zajednici, kojima je ovo pravo dato od strane države.

Mada se brak zasniva na sporazumu između supružnika, sklapanje braka kao i njegov prestanak zavisi od odluke države. Država je propisala pravila o preprekama za sklapanje braka, pošto se smatra da brak između pojedinih lica nije poželjan iz društvenih razloga ili zbog krvne srodnosti između njih. U švedskom porodičnom zakonodavstvu više nema čisto medicinskih prepreka za sklapanje braka. Švedski zakon je svjesno umanjio broj smetnji za sklapanje braka.

Propisana starosna dob za sklapanje braka je 18 godina. Međutim, ako je jedno od mladenaca ili oboje mlađe od 18 godina sreska uprava može odobriti taj brak. Sem toga, smetnje za zaključenje braka postoje jedino među direktnim potomcima i među braćom i sestrama. Polubraće i polusestre mogu sklopiti brak nakon odobrenja sreske uprave. Najzad, bigamija, odnosno dvobračnost je zabranjena i kažnjiva. Isto tako je kažnjivo i sklapanje braka za lice koje je već sklopilo registrovano partnerstvo. Propisana kazna za navedena krivična djela kreće se u rasponu od novčane do zatvorske u trajanju do dvije godine.

(Nastaviće se)

Zatvoreno za komentare.