Pravna pomoć

Pravna pomoć je državna pomoć koja pokriva dio troškova za advokata ili drugog pravnog stručnjaka ili za pribavljanje dokaza u nekom pravnom slučaju. Dalje »

Testament

Testament se definiše kao zakonom uređeni oblik jednostrane i strogo lične volje nekog lica (testatora, zavještaoca) kojom ono propisuje raspodjelu svoje imovine za slučaj smrti i čija pravna dejstva počinju tek smrću ostavioca. Dalje »

Porodično pravo

Švedski bračni zakonik (1987:230) djeluje na prvi pogled savremeno ali je činjenica da veliki broj odredbi u današnjem zakoniku potiče iz ranijeg Ženidbenog zakonika iz 1920. godine. Dalje »

Pravo nasljeđivanja u Švedskoj

Nasljedno pravo u Švedskoj je regulisano Nasljednim zakonikom (1958:637). Podjela zaostavštine u najvećoj mjeri zavisi od toga da li je pokojnik (pokojnica) iza sebe ostavio supružnika (supružnicu). Dalje »

Ukratko o švedskom pravnom sistemu

Švedsko pravo ubraja se u nordijsku granu evropskog kontinentalnog prava koje za razliku od angloameričkog prava, zasnovanog na sudskim presedanima, uglavnom počiva na zakonskim propisima. Dalje »