VISHET, ENVISHET.
VÄLKOMMEN TILL JURISTBYRÅN ZAKON!

Vår spetskompetens är migrationsrätt med fokus på arbetstillstånd. Juristbyrån Zakon har tio års erfarenhet av att företräda arbetsgivare och privatpersoner i ärenden om arbetstillstånd hos Migrationsverket och domstolar.

Förutom migrationsrätt arbetar vi även med andra frågor. Vi agerar som ombud och erbjuder juridisk rådgivning inom familjerätt, arvsrätt, hyresrätt, arbetsrätt och en del andra områden.

Vi betraktar varje ärende som unikt och har som inställning att leda ärenden till ett bästa möjliga utfall. Det är klientens förutsättningar och behov som står i centrum för vårt arbete. Det som i kundens ögon kan framstå som ett olösligt problem är ofta ett rutinärende för oss.

Ni kan enkelt komma i kontakt med oss per telefon eller via e-post.

RÄTTSOMRÅDEN

Migrationsrätt
Familjerätt
Arvsrätt
Hyresrätt
Arbetsrätt