MigrationsrättFamiljerättArvsrättHyresrättArbetsrättAndra rättsområden
Arbetsrätt

Arbetsrätten berör hela den arbetande befolkningen i Sverige.

  • Anställningsskydd
  • Uppsägningar
  • Avskedanden
  • Semesterförmåner
  • Lönegaranti vid konkurs och rekonstruktion
  • Tjänsteledighet
  • Föräldraledighet

Klienter som är nöjda på grund av våra tidigare insatser inom migrationsärenden har visat stort intresse för att anlita oss gällande arbetsrättsliga problem.