MigrationsrättFamiljerättArvsrättHyresrättArbetsrättAndra rättsområden
Migrationsrätt

Som en följd av ett stort antal pågående ärenden hos Migrationsverket är vi ständigt uppdaterade kring gällande regler och deras tillämpning i praxis. Vi företräder våra klienter inom följande ärendeslag:

  • Arbetstillstånd
  • Uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning
  • Uppehållstillstånd för varaktigt bosatta
  • Uppehållskort
  • Förvar och uppsikt
  • Återreseförbud

Vår byrå har hjälpt hundratals privatpersoner och företag i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd.